Welkom op Wieringen

knopcolumn

 

Op Wieringen vertoeft u op een stevige berg. Het Geheime Waddeneiland Wieringen is een rots in de zee gevormd van stuwwallen. Het eiland is gelijktijdig met Texel ontstaan in een van de ijstijden. Bewegend in het glooiende landschap omringd door Waddenzee, Amstelmeer en IJsselmeer kunt  u dit bijzondere gevoel zelf ervaren.

Sinds de aanleg van de Amsteldiepdijk, Afsluitdijk en de Zuiderzeepolder de Wieringermeer, is Wieringen officieel geen eiland meer. Maar, als u Wieringen bezoekt bent u gast óp Wieringen. Het eilandgevoel leeft hier nog steeds.

Zelfs nu de gemeente Wieringen is opgegaan in de fusiegemeente Hollands Kroon, blijft  Wieringen voortleven.  De historie is daarvoor te bijzonder. Via informatieborden, musea en verengingen kunt u deze ook ontdekken. En kunt u zelfs slapen op plekken die vroeger van grote betekenis zijn geweest voor het leven op Wieringen. Uiteenlopend van een B & B in boerderij, boerenschuur, of vissershuis, tot slapen op een plek waar ingenieurs van de Afsluitdijk hebben gewoond.

 

Reacties zijn gesloten.